• Drošā un kvalitatīva būvniecība!   RU

Nulles cikli, fundamenti

Būvdarbi sākas ar būvbedres, ierakuma pamatnes sagatavošanas un betonēšanas/montāžas uzstādīšanu. Mēs ražojam lentveida monolīto betonēšanas pamatu, kā arī kombinēto montāžu.

Komplektā ir visi nepieciešamie darbi:

  • Atūdeņošanas uzstādīšana (ja gruntsūdens līmenis ir augsts);
  • Būvbedres izrakšana ar ekskavatoru;
  • Pamata sacietēšana;
  • Montāžas/betonēšanas fundaments;
  • Hidroizolācija un siltināšanas fundaments;
  • Pamata aizbēršana ar blīvējumu.

Kad pamats gatavs, tiek veidota un izpildīta ģeodēziskā mērījumu shēma.